Kotłownia gazowa wymagania

UWAGA! Przed przystąpieniem do wykonania kotłowni zasilanej gazem należy posiadać zatwierdzony projekt instalacji gazowej i uzyskać stosowną opinię określającą ewentualne wskazanie kanałów spalinowych i wentylacyjnych.
 1. Dla kotłowni o mocy kotłów do 30 kW
  • Lokalizacja:
   1. Na dowolnej kondygnacji budynku w pomieszczeniach nie przeznaczonych do stałego pobytu ludzi.
   2. W budynkach wysokich i wysokościowych tylko w piwnicy, pierwszej lub ostatniej kondygnacji. ( ponad 25 m nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 8 kondygnacji nadziemnych)
   3. W pomieszczeniu w którym znajdują się kotły przylegająca podłoga lub ściana powinna być wykonana z materiału niepalnego
   4. Oświetlenie sztuczne stopień ochrony (stopień szczelności) IP-24, zaleca się oświetlenie naturalne pośrednie lub bezpośrednie.
   5. Odległość przodu kotła od przegrody nie powinna być mniejsza niż 1m
  • Wentylacja:
   1. Kalkulator przekroju wentylacji do kotłowni gazowych
   2. Wywiewna – Wentylacja o przekroju co najmniej 200cm2 bez możliwości zamknięcia lub zmniejszenia przekroju – umiejscowiony jak najbliżej sufitu.
   3. Nawiewna - Wentylacja o przekroju co najmniej 200cm2 bez możliwości zamknięcia lub zmniejszenia przekroju – dolna krawędź nie powinna zaczynać się wyżej niż 30cm od podłogi
  • Wymiary pomieszczenia:
   1. Kalkulator wymiarów pomieszczenia na kotłownie gazową
   2. Wysokość pomieszczenia umożliwiająca obsługę kotłów - nie mniej niż 2,2m, w istniejących budynkach dopuszcza się instalowanie kotłów w pomieszczeniach technicznych na wysokości co najmniej 1,9m
   3. Kubatura pomieszczenia kotłowni gazowej:
    • 8 m3 - w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń
    • 6,5 m3 - w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania
  • Uwaga:
   1. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej
   2. Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu
   3. Kotłów gazowych o małej mocy nie wolno instalować w garażach, na klatkach schodowych, kuchniach z miejscami do spania, pralniach oraz pomieszczeniach wilgotnych i zapylonych.
 2. Dla kotłowni o mocy kotłów od 30 kW do 60 kW
  • Lokalizacja:
   1. W specjalnie wydzielonym pomieszczeniu
   2. Możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń
   3. W pomieszczeniu w którym znajdują się kotły przylegająca podłoga lub ściana powinna być wykonana z materiału niepalnego
   4. Oświetlenie sztuczne stopień ochrony (stopień szczelności) IP-24, zaleca się oświetlenie naturalne pośrednie lub bezpośrednie.
   5. Odległość przodu kotła od przegrody nie powinna być mniejsza niż 1m
  • Wentylacja:
   1. Kalkulator przekroju wentylacji do kotłowni gazowych
   2. Wywiewna – Wentylacja o przekroju co najmniej 200cm2 bez możliwości zamknięcia lub zmniejszenia przekroju – umiejscowiony jak najbliżej sufitu.
   3. Nawiewna - Wentylacja o przekroju co najmniej 300cm2 bez możliwości zamknięcia lub zmniejszenia przekroju – dolna krawędź nie powinna zaczynać się wyżej niż 30cm od podłogi
  • Wymiary pomieszczenia:
   1. Kalkulator wymiarów pomieszczenia na kotłownie gazową
   2. Wysokość pomieszczenia umożliwiająca obsługę kotłów - nie mniej niż 2,2m, w istniejących budynkach dopuszcza się instalowanie kotłów w pomieszczeniach technicznych na wysokości co najmniej 1,9m
   3. Kubatura pomieszczenia kotłowni gazowej według kalkulatora w zależności od mocy cieplnej kotła
  • Uwaga:
   1. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej
   2. Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu
   3. Kotłów gazowych o małej mocy nie wolno instalować w garażach, na klatkach schodowych, kuchniach z miejscami do spania, pralniach oraz pomieszczeniach wilgotnych i zapylonych.
 3. Dla kotłowni o mocy kotłów od 60 kW do 2000 kW
  • Lokalizacja:
   1. W specjalnie wydzielonym pomieszczeniu przewidzianym wyłącznie na kotłownie
   2. Możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń
   3. Pomieszczenie kotłowni musi posiadać co najmniej jedną ścianę zewnętrzną
   4. Oświetlenie sztuczne stopień ochrony (stopień szczelności) IP-65, dodatkowo kotłowania powinna mieć oświetlenie naturalne możliwie z przodu kotłów, a powierzchnia okien nie mniejsza niż 1:15 w stosunku do powierzchni podłogi kotłownie, 50% okien powinno mieć możliwość otwierania.
  • Wentylacja:
   1. Kalkulator przekroju wentylacji do kotłowni gazowych
   2. Wywiewna – Wentylacja o przekroju co najmniej 200cm2 bez możliwości zamknięcia lub zmniejszenia przekroju – umiejscowiony jak najbliżej sufitu. Powierzchnia otworów powinna być nie mniejsza niż 50% otworów nawiewnych
   3. Nawiewna - Wentylacja o przekroju co najmniej 300cm2 bez możliwości zamknięcia lub zmniejszenia przekroju – dolna krawędź nie powinna zaczynać się wyżej niż 30cm od podłogi. Na każdy kilowat mocy kotła musi przypadać 5cm2 otworu nawiewnego
  • Wymiary pomieszczenia:
   1. Kalkulator wymiarów pomieszczenia na kotłownie gazową
   2. Wysokość pomieszczenia umożliwiająca obsługę kotłów - nie mniej niż 2,5m, w istniejących budynkach dopuszcza się instalowanie kotłów w pomieszczeniach technicznych na wysokości co najmniej 1,9m
   3. Kubatura pomieszczenia kotłowni gazowej według kalkulatora w zależności od mocy cieplnej kotła
  • Uwaga:
   1. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej
   2. Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu
   3. Kotłów gazowych o małej mocy nie wolno instalować w garażach, na klatkach schodowych, kuchniach z miejscami do spania, pralniach oraz pomieszczeniach wilgotnych i zapylonych.


Cytat

Jak kominiarza,
Tak dziennikarza
Zawód diable trudny:
Czyści – a sam brudny.

Aleksander Fredro