• Komin nie musi być nudny

Na bezpieczeństwie się nie oszczędza

Czym jest komin?

Komin (z łac. caminus, od gr. κάμινος (kaminos), piec) – droga przenoszenia spalin w przypadku komina spalinowego oraz droga przenoszenia zużytego powietrza w przypadku komina wentylacyjnego. Potocznie jest to pionowa konstrukcja budowlana.

Zasada działania komina

Ciąg kominowy, spowodowany różnicą gęstości zimnego powietrza zewnętrznego i gorących spalin wewnątrz komina, wytwarza podciśnienie, wskutek czego do paleniska może być doprowadzona (zassana) niezbędna do spalania ilość powietrza. Projektowanie wymiarów komina polega na takim ustaleniu jego minimalnej wysokości i przekroju, żeby odprowadzić wszystkie spaliny oraz doprowadzić niezbędne do spalania powietrze (w przypadku palenisk o ciągu naturalnym).

Podział ze względu funkcję

  • dymowe – do odprowadzenia spalin (zawierających poza tlenkami gazowymi również pyły i sadzę oraz parę wodną) od palenisk opalanych paliwem stałym (węgiel kamienny oraz brunatny, drzewno, pelet, torf, słoma itd)
  • spalinowe – służą do odprowadzenia spalin z palenisk gazowych i opalanych paliwem płynnym (gaz ziemny, olej opałowy, propan-butan itd)
  • kominy wentylacyjne
    1. nawiewne, które służą do dostarczania powietrza koniecznego w procesie spalania
    2. wyciągowe, do wymiany zużytego powietrza w pomieszczeniu

Przewody kominowe należy wykonywać zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Budownictwa oraz Polskimi Normami(jak każda inna konstrukcja budowlana!)Cytat

Jak kominiarza,
Tak dziennikarza
Zawód diable trudny:
Czyści – a sam brudny.

Aleksander Fredro