Komin bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych można wyprowadzić pod warunkiem:
  1. Komin podłączony jest do kotła z zamknięta komora spalania
  2. Urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
    • 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej
    • 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
  3. Odległość między wylotami przewodów między sobą nie powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m
  4. Wyloty przewodów powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.
UWAGA!: Należy mieć na uwadze iż spaliny wyprowadzane poza ścianę budynku mogą mieć destrukcyjny wpływ na elewację budynku lub okap dachu. Kwaśny kondensat osiadający na ścianach, lub wokół wylotu spalin, może powodować zacieki, niszczenie powłok dekoracyjnych lub nawet zawilgocenia ścian.


Cytat

Jak kominiarza,
Tak dziennikarza
Zawód diable trudny:
Czyści – a sam brudny.

Aleksander Fredro