Rodzaj pomieszczeń Maksymalne obciążenie cieplce urządzeń gazowych na 1m3 kubatury pomieszczenia
typ A - bez odprowadzenia spalin typ B - z odprowadzeniem spalin
1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wnęki kuchenne połączone z przedpokojem 175 W 350 W
Pomieszczenia nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach 930 W 4650 W
Do spalenia 1 m3 gazu kocioł potrzebuje ponad 10 m³ powietrza. Zbyt mała jego ilość prowadzi do niepełnego spalania, powstawania czadu i obniżenia sprawności kotła.
Wymagania dla pomieszczeń z kotłami o mocy do 2000 kW na gaz ziemny (kalkulator)
Wprowadź moc kotła (0 - 2000kW):
Kocioł z zamknięta komora spalania (?)
Minimalna wymagana kubatura pomieszczenia - 8m3
Minimalna wysokość pomieszczenia dla kotłowni gazowej - 2,2m
Wentylacja nawiewna do kotłowni gazowej(nawiew powietrza z zewnątrz): Nie zamykalny otwór o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2
Wentylacja wywiena z kotłowni gazowej(kratka wentylacyjna): Nie zamykalny otwór o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm2
Wentylacja nawiewno-wywiewna na podstawie PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1


Cytat

Jak kominiarza,
Tak dziennikarza
Zawód diable trudny:
Czyści – a sam brudny.

Aleksander Fredro