Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z zastrzeżeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest zabronione.

W związku z tym zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami montowanie drzwiczek wycierowych w garażu do jakiegokolwiek typu przewodu kominowego jest zabronione.


Cytat

Jak kominiarza,
Tak dziennikarza
Zawód diable trudny:
Czyści – a sam brudny.

Aleksander Fredro