Inne - Co to jest pomieszczenie ktołowni

2014-01-30 13:17:45
Kategoria Inne
Pomieszczenie kotłowni to pomieszczenie w którym znajduję się zespół urządzeń w których dzięki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzewczy o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujący się w najczęściej w wydzielonym specjalnie pomieszczeniu   ( ewentualnie zespole pomieszczeń budynku ). W skład zespołu wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania paliwa  i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymujące ciśnienie i temperaturę czynnika grzejnego na żądanym poziomie oraz zapewniające stały obieg czynnika grzejnego, a także urządzenia pomiarowe , regulacyjne i rejestrujące.

Kocioł grzewczy – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub podgrzania wody ciepłem , wywiązującym się w procesie spalania paliwa 

Czynnik grzejny
: płyn ( woda para wodna ) lub powietrze przenoszący ciepło. Pod pojęciem woda jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody.

Ze względu na rodzaj paliwa wyróżniamy :
 1. kotłownie opalane paliwem gazowym
  • miejskim
  • ziemnym
  • płynnym
 2. kotłownie opalane stałym
 3. Kotłownie opalane olejem opałowym
 4. Kotłownie wielopaliwowe
  • z wyodrębnionymi kotłami do spalania każdego z rodzajów paliw
  • z kotłami zawierającymi palniki do spalania gazy lub oleju opałowego ( przestawienie )
 5. Kotłownie wodne
  • niskotemperaturowe do 100 stopni
  • średniotemperaturowe do 115 stopni
  • wysokotemperaturowe powyżej 115 stopni
 6. Kotłownie parowe
  • niskoprężne o ciśnieniu wytwarzanej pary do 70 kPa nadciśnienia
  • wysokoprężne o ciśnieniu wytwarzanej pary powyżej  70 kPa nadciśnienia